nepřihlášený
žádné zboží není v košíku       Košík | Pokladna | Firemní akce | O nás | Obchodní podmínky | Kontakt

TOP 10

TRADITIONAL

1. Picasso

2. Snowman

3. Justify

4. TS Black Tie

CLASSIC

1. Liam

2. Morgan Mare

3. Black Thoroughbred

4. Pony Artist Set

STABLEMATES

1. Horse Play set

2. SM Stable Barn

3. Pony Care set

PONY GALS

1. Chloe

2. Dixie

3. Jasmine

Krátké zprávy

0

Velikosti modelů

Protože vaše dotazy na velikosti modelů koní se množí, vkládáme následující orientační tabulku:.

1. Stablemates - 8cm výška, měřítko 1:32.

2. Classic - 14 -17cm výška, měřítko 1:12.

3. Traditional - 22 - 31cm výška, měřítko 1:9.

Velikosti modelů se liší podle toho, jaké plemeno znázorňují.

Doufáme, že tato informace pomůže ve vybírání vhodných koníků pro Vás.

0

- novy -

0

Novinky

Vážení zákazníci a milovníci koní.Jistě jste si všimli, že sortiment našeho obchodu není již rok aktualizován. Bohužel, současná zdravotní situace ve světě, nám nedovoluje odcestovat a nakoupit nové modely do vašich sbírek. Moc se vám tímto omlouváme a prosíme o trpělivost. Snad krize v nejbližších měsících pomine, snad se našemu malému obchůdku podaří přežít a my budeme moci koníky Breyer opět naskladnit.Děkujeme za věrnost a těšíme se na vaše objednávky v lepších časech.Breyer team

home :: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.breyerhorses.eu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám do 48 hodin náš obchod formou elektronické pošty nebo telefonicky na Vámi uvedený kontakt potvrdí, že byla objednávka přijata.V případě, že objednané zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem,budeme Vás co nejdříve informovat o možném termínu dodání.

Objednávka zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Zboží objednané na “dobírku” je dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Kupující je povinen zboží při dodání převzít a řádně uhradit.

Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní,odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.


Platební podmínky

Formu platby zboží si kupující zvolí při podávání objednávky a je pro obě strany smlouvy závazná.

Všechny zásilky jsou zasílány kupujícím prostřednictvím České pošty a to formou obchodních balíků. Všechny zásilky jsou pojištěné. Rozesílacími dny e-shopu jsou pondělí a čtvrtek. To znamená, že zboží je Českou poštou dodáno zákazníkům vždy následující úterý a pátek, pokud není v tyto dny státní svátek nebo jiné volno, kdy pošta nepracuje.Zboží je dodáváno do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Poštovné a balné neúčtujeme při nákupu za více než 3.000,- Kč.
U ostatních zásilek je výše poštovného následující:
1. Objednávka od 1,-Kč do 499,-Kč, cena 135,-Kč obchodní balík
2. Objednávka od 500,-Kč do 1.900,-Kč, cena 145,-Kč obchodní balík
3. Objednávka od 1.901,-Kč do 3.000,-Kč, cena 155,-Kč obchodní balík
4. Při vyzvednutí objednávky osobně v Brně, nebude poštovné počítáno. Vaše objednávka však musí překročit 700,-Kč. Termín odběru si předem domluvte na čísle 605 087 410.
5. Objednávkám ze zahraničí bude poštovné dopočítáno dodatečně a zákazník o něm bude informován e-mailem. Teprve po odsouhlasení a zaplacení konečné částky na účet TH, bude balík do zahraničí odeslán. Například balík, kde jsou dva tradiční koně stojí na Slovensko cca 270,-Kč. Objednávka posílaná do zahraničí musí být nejméně 700,-Kč bez poštovného. Platbu vyžadujeme předem a to buď převodem na bankovní účet nebo zasláním peněz prostřednictvím služby Western Union.V případě, že jste z jiné země EU a nevíte, kolik by Vás stálo poštovné, neváhejte nás kontaktovat e-mailem. Rádi Vám všechno potřebné na České poště zjistíme. Stejně tak poradíme s bankovním převodem nebo převodem prostřednictvím WU. Máme již zkušenosti s posíláním zásilek do Maďarska, Polska, Finska, Japonska, Litvy...
6. Až do momentu úplného uhrazení objednávky je zboží majetkem prodávajícího.

Reklamační řád

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:
Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně nebo na e-mail (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE) a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou týdnů od převzetí zboží. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
- označení reklamovaného zboží;
- důvod reklamace;
- termín nákupu.
Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem, předložit dodací list, fakturu, doklad o zaplacení, eventuálně záruční list.
Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, neopatrným vybalováním, běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. V případě zaslání reklamace poštou musí být reklamované zboží řádně zabaleno, pojištěno a nesmí být v žádném případě zasláno na dobírku. Reklamace může být vyřízena i osobně.

Porušení kupní smlouvy a pohledávky

1.Pokud zákazník stornuje svou objednávku nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, kdy již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady do výše maximálně 500,- Kč. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného, náklady na vrácení zboží apod. V případě neuhrazení vzniklých nákladů ve stanovené lhůtě, je zákazník povinen uhradit také smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a ta bude postoupena spolu s pohledávkou advokátní kanceláři k právnímu vymáhání.

2.Nepřevzetím zásilky zasílané na dobírku ani v úložní době, či při opakovaném doručení přepravcem, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce vždy elektronicky nebo telefonicky informován o odeslání balíku a předpokládaném termínu dodání a obdrží i číslo balíku veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí zásilky bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši 1000,- Kč. Za tím účelem je vystavena elektronicky zálohová faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a smluvní pokuty ve výši 0,5 % za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky, kdy provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 14 kalendářních dnů). V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky bude navýšena o částku 100,- až 300,- Kč, tj. podle skutečně vynaložených nákladů na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.

3.V případě nepřevzetí zásilky, neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů, storno poplatku či smluvní pokuty v uvedeném termínu, předá prodejce pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají. Odesláním objednávky souhlasí kupující i prodávající, obě strany smluvního vztahu s tím, že budou řešit spory vzniklé z této smlouvy (objednávky) mimosoudní dohodou. V případě, že řešení mimosoudní cestou nebude možné, dohodly se strany, že vzniklé spory budou s konečnou platností řešeny před rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Dlouhá 13, Praha, v řízení před jedním rozhodcem, jenž bude jmenován prodávajícím. Řízení bude probíhat dle českého práva, jednacím jazykem je jazyk český.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak se řídí jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovení § 409 a následujících.